skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
spacer
etwinning
 
 
Školska knjižnica
zoom
 

Školska knjižnica

Školska knjižnica pruža informacije i spoznaje neophodne za uspješno djelovanje u današnjem društvu te omogućuje učenicama/icima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje. Koristeći se multimedijskim mogućnostima, školska knjižnica je komunikacijsko središte škole. To je mjesto u školi u kojem se prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižna i neknjižna građa. U knjižnici naše škole možete dobiti i sve potrebne informacije kako biste upoznali izvore znanja za svako predmetno područje i svu potrebnu pomoć u pripremi i obradi zadanih tema, seminara i referata te novih spoznaja uopće. Knjige se mogu posuditi, a dio knjižne građe (referentna zbirka) koristi se u prostorijama knjižnice: enciklopedije, bibliografije, sve vrste rječnika, leksikoni, atlasi, vodiči, itd. U radno vrijeme knjižnice učenice/ici mogu pisati zadaću, listati časopise, pronaći informacije o temama/sadržajima koji su im zanimljivi, koristeći sve izvore znanja, od knjiga i časopisa do AV građe (video kazete, CD, DVD) i interneta. Zadaća je školske knjižnice, između ostalog, omogućiti učenicama/icima ispunjenje obveza iz nastavnog plana i programa, a nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje nastavnog plana i programa i permanentno stručno usavršavanje. Njena je uloga važna i u unapređivanju svih oblika i područja odgojno-obrazovnog procesa. Srž njezina djelovanja čine ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja i kulture, kao što su: poticanje svih učenica/ka na usvajanje vještina procjene i upotrebe informacija, bez obzira na sve oblike komuniciranja unutar društva; osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima koji učenicama/ima omogućavaju doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima; isticanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu, te promicanje čitanja, izvora i službi školske knjižnice u školi i izvan nje. Uz to, djelatnost knjižnice karakterizira i program kulturne i javne djelatnosti: izložbe, književni susreti, tribine, odlasci u kazališta...

Posudba

  • Svi učenici i djelatnici Srednje škole Ban Josip Jelačić učlanjeni su u školsku knjižnicu.
  • Članstvo se u školskoj knjižnici ne naplaćuje. Svaki učenik može odjednom posuditi najviše dvije knjige, na rok od 15 dana. Knjige se posuđuju za vrijeme zimskih i proljetnih praznika, a obvezno se vraćaju najkasnije do 1. srpnja svake godine, te se ne posuđuju za vrijeme ljetnih praznika.
  • Svaki učenik dobiva člansku iskaznicu. Pomoću članske iskaznice knjige se posuđuju i vraćaju. Članska iskaznica jamči da je knjigu posudio upravo vlasnik članske iskaznice, a ne netko drugi u njegovo ime.
  • Članovi su dužni knjige čuvati od svakog oštećenja. Oštećenu ili izgubljenu knjigu član je dužan nadoknaditi istom takvom novom knjigom ili drugom, u dogovoru s knjižničarem.
  • Članovi školske knjižnice mogu posuđivati knjige, u čitaonici čitati časopise i knjige, te služiti se računalom.

LEKTIRA

Katalog školske knjižnice

Radno vrijeme :

Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
8-14
12-18
8-14
12-18
8-14
   
Virtualna šetnja

Učenička zadruga

Višejezičnost

STEAM WEB

E-potvrde

SSBJJ @ srednja.hr

e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2021_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2021/2022_v1

Godišnji plan i program rada 2021 -2022 v1

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz
(PREUZMI 01.09.2021)