Otvoreni sati i informacije
Nastavnik 1. tjedan 2. tjedan
 Ana Fadljević    
 Andrej Tihomirović    
 Anita K. Brundić    
 Ankica Šarić    
 Anto Semunović    
 Antonia Pocrnić    
 Antonija Špeljak    
 Anđelko Golub    
 Bernarda Majstorović    
 Biserka Gregorina    
 Bojana Ivošević    
 Bore Kolaj    
 Branka Prosevc    
 Bruno Kurek    
 Carolyn Jumić    
 Cornelia Dž. Burić    
 Danijel Ptičar    
 Dario Pavlović    
 Dubravka Božić    
 Dunja Vukelja    
 Gordana Huzak    
 Helga Kraljik    
 Hrvoje Matanović    
 Ida Globočnik    
 Irena Postružin    
 Ivan Gnječ    
 Ivana Imbrija    
 Ivana Jerković    
 Ivana Leder    
 Jasminka Prelević    
 Keti Bradanović    
 Lana Milašinović    
 Ljiljana B. Melkić    
 Ljiljana Kotarski    
 Ljiljana Krišto    
 Marija Barić    
 Marijana Ljubić    
 Melita H. Gruden    
 Milan Vulić    
 Mirna Franc    
 Monika Škalec    
 Nevenko Dorić    
 Nikola Beg    
 Nikolina B. Katnić    
 Petra Katarinčić    
 Sabina Potočnjak    
 Sandra Bećarević    
 Sandra Kosović    
 Sanja J. Kühner    
 Slavica Gojević    
 Štefanija Žugec    
 Suzana Ban    
 Vedrana Đoković    
 Veljana Matić    
 Vesna Marić    
 Vlatka Hrgar    
 Zdravka Kramarić    
 Željka Brezni    
 Željka Gašpert    
 Željka Hadrović    
 Željka Winkler    
 Željko Borovec    
 Zlata Ž. Rožić    
 Zlatka Benček    
 Zvonimira Špoljar    
 Đuro Abramović