Otvoreni sati i informacije
Nastavnik 1. tjedan 2. tjedan
 Ana Fadljević    
 Anita K. Brundić  Četvrtak 10:25 ()  Četvrtak 09:35 ()
 Ankica Šarić    
 Anto Semunović  Utorak 13:10 (213)  Srijeda 14:00 (213)
 Antonia Pocrnić    
 Antonija Špeljak    
 Anđelko Golub    
 Bernarda Majstorović  Srijeda 08:50 ()  Četvrtak 19:00 ()
 Biserka Gregorina    
 Bojana Ivošević    
 Bore Kolaj  Utorak 17:30 (Kabinet TZK - prizemlje)  Utorak 17:30 (Kabinet TZK - prizemlje)
 Boris Lovreško    
 Branka Prosevc  Ponedjeljak 12:25 (Dvorana)  Srijeda 13:10 (Dvorana)
 Bruno Kurek    
 Carolyn Jumić  Ponedjeljak 13:10 (213 (KABINET STRANIH JEZIKA))  Četvrtak 17:30 (213 (KABINET STRANIH JEZIKA))
 Cornelia Dž. Burić    
 Danijel Ptičar  Četvrtak 01:23 (Učiona 311)  Petak 02:34 (Učiona 311)
 Danijel Romanić    
 Dario Pavlović  Utorak 19:05 (301)  Srijeda 09:35 (301)
 Dubravka Božić    
 Dunja Vukelja    
 Gordana Huzak  Utorak 10:45 (207)  Srijeda 15:40 (207)
 Helga Kraljik    
 Hrvoje Matanović    
 Ida Globočnik    
 Irena Postružin    
 Ivana Imbrija  Petak 08:50 (Zbornica)  Četvrtak 14:50 (Zbornica)
 Ivana Jerković  Utorak 19:05 (305)  Četvrtak 09:40 (Multimedijalna)
 Ivana Šoić  Srijeda 13:10 (kabinet ekonomske grupe predmeta 307)  Petak 15:40 (kabinet ekonomske grupe predmeta 307)
 Jasminka Prelević  Ponedjeljak 09:40 (210)  Srijeda 13:10 (210)
 Keti Bradanović  Ponedjeljak 12:25 (kabinet hrvatskog jezika)  Utorak 16:45 (kabinet hrvatskog jezika)
 Lana Milašinović  Srijeda 14:50 (kabinet hrvatskog jezika (uz prethodnu najavu))  Utorak 12:25 (kabinet hrvatskog jezika (uz prethodnu najavu))
 Ljiljana B. Melkić  Utorak 10:45 (304)  Petak 11:30 (304)
 Ljiljana Kotarski  Ponedjeljak 11:35 (201)  Utorak 17:35 (201)
 Ljiljana Krišto    
 Matea Pili Malec    
 Melita H. Gruden  Petak 14:50 (kabinet 210)  Petak 13:50 (kabinet 210)
 Milan Vulić  Srijeda 15:35 ()  Srijeda 08:45 ()
 Mirna Franc  Ponedjeljak 18:45 (kabinet Hrvatskog jezika)  Srijeda 12:25 (kabinet Hrvatskog jezika)
 Monika Škalec    
 Nediljka Svalina    
 Nikola Beg    
 Nikolina B. Katnić  Ponedjeljak 10:25 (Kabinet hrvatskoga jezika)  Ponedjeljak 16:25 (Kabinet hrvatskoga jezika)
 Petra Katarinčić    
 Sabina Potočnjak  Utorak 19:15 (ekonomski kabinet 306/učionica 217 uz prethodnu najavu)  Utorak 19:15 (ekonomski kabinet 306/učionica 217 uz prethodnu najavu)
 Sandra Bećarević  Četvrtak 14:00 (Kabinet 310)  Četvrtak 13:10 (Kabinet 310)
 Sandra Kosović    
 Sanja J. Kühner  Utorak 09:40 (213, kabinet stranih jezika)  Utorak 17:30 (213, kabinet stranih jezika)
 Slavica Gojević    
 Štefanija Žugec  Srijeda 10:45 (kabinet 306)  Utorak 12:25 (kabinet 306)
 Sunčica Tokić    
 Suzana Ban    
 Svijetlana Grubišić    
 Vedrana Đoković  Ponedjeljak 18:25 (310)  Četvrtak 10:45 (310)
 Veljana Matić    
 Vesna Marić  Utorak 18:30 (kabinet 310)  Četvrtak 08:50 (kabinet 310)
 Vlatka Hrgar    
 Zdravka Kramarić  Četvrtak 09:40 (kabinet hrvatskoga jezika)  Petak 14:50 (kabinet hrvatskoga jezika)
 Željka Brezni  Utorak 13:10 (213, kabinet stranih jezika)  Srijeda 17:35 (213, kabinet stranih jezika)
 Željka Gašpert    
 Željka Hadrović  Četvrtak 08:45 (kabinet 210)  Ponedjeljak 17:30 (kabinet 210)
 Željka Winkler    
 Željko Borovec    
 Zlata Ž. Rožić    
 Zlatka Benček    
 Zvonimira Špoljar  Ponedjeljak 09:40 (kabinet Hrvatskog jezika)  Četvrtak 17:35 (kabinet Hrvatskog jezika)
 Đuro Abramović  Utorak 09:40 ()  Četvrtak 18:25 ()