skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
 
 
eSigurnost
zoom
 

 

Za učenike i roditelje!

Školski odbor Srednje škole ban Josip Jelačić u prosincu 2018. godine donio je Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u školi. Pravilnik je dio sigurnosne politike Škole i donesen je s ciljem: jasnog definiranja načina prihvatljivog i dopuštenog korištenja IKT resursa Škole, zaštite informacijskog sadržaja i opreme, zaštite korisnika od različitih vrsta internetskog nasilja, promoviranja sustava i usluga koji su najprikladniji za mlade, poticanja aktivnog sudjelovanja djece u radu s IKT-om promovirajući sigurno, odgovorno i učinkovito korištenje digitalnih tehnologija u mrežnoj zajednici, razvijanja digitalnih kompetencija, propisivanja sankcija u slučaju kršenja odredbi Pravilnika.

Kako bi se učenici sigurno i odgovorno ponašali u virtualnom svijetu poželjno je da se i roditelji upoznaju s temeljnim dijelovima Pravilnika.

 

Pravilnik o sigurnoj i odgovornoj upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u školi

 

Članak 20.

Svaki pojedinac odgovoran je za svoje ponašanje u virtualnom svijetu te se prema drugim korisnicima mora ponašati pristojno, ne vrijeđati ih, niti objavljivati neprimjerene sadržaje.

Za svakog korisnika koji se susreće s Internetom nužno je upoznavanje s osnovnim pravilima ponašanja u takvoj komunikaciji i takvom okruženju. To se još naziva i „internetskim  bontonom“, a vrlo čest naziv je i „Netiquette“.

„Netiquette“ je ustaljen popis pravila lijepog ponašanja u internetskoj komunikaciji i preveden je na mnoštvo jezika. Hrvatske stranice dostupne su na httHYPERLINK "http://hr-netiquette.org/"p://hr-netiquette.org.

Škola će ovaj skup pravila učiniti dostupnim svojim učenicima, o tome ih podučiti, te primijeniti vlastitu politiku u skladu s tim pravilima.

Članak 21.

Prilikom korištenja i objavljivanja sadržaja na Internetu, korisnici se moraju pridržavati sljedećih uputa:

 • svi korisnici moraju znati da su odgovorni za sve što pišu, objavljuju ili komentiraju na Internetu,
 • odgovorni korisnici svojim potpisom stoje iza sadržaja koji objave,
 • svaki korisnik mora dobro balansirati između privatnih i školskih informacija koje dijele s drugima,
 • korisnici moraju biti pažljivi koje podatke objavljuju na Internetu jer time utječu na svoju sigurnost i zaštitu svoje privatnosti,
 • poštivati autorska prava, tj. tuđe radove ne smiju prikazivati kao svoje, niti nedozvoljeno preuzimati tuđe radove s Interneta,
 • uravnotežiti vrijeme korištenja Interneta, tj. umjerenosti u korištenju.

 

a)      Prilikom korištenja elektroničke pošte moramo se pridržavati ovih uputa:

 • Ukoliko ne koristite postupke enkripcije (hardware ili software), morate znati da elektronička pošta na Internetu nije sigurna. Nemojte nikada staviti u e-mail ono što ne biste stavili na dopisnicu.
 • Poštujte vlasnička prava nad materijalima koje reproducirate. Gotovo sve zemlje imaju zakone o vlasničkim pravima.
 • Ukoliko prosljeđujete poruku koju ste primili, ne mijenjajte sadržaj. Ako je to bila osobna poruka upućena vama i vi je preusmjeravate grupi, zatražite dopuštenje. Možete ju kratiti i citirati samo dijelove od značaja, ali naznačite njezinog autora.
 • Nikada ne šaljite “lance sreće” elektroničkom poštom. “Lanci sreće” zabranjeni su na Internetu. Pristup mreži (ili servisu ili forumu) može vam biti uskraćen.
 • Budite oprezni prilikom slanja elektroničke pošte. Postoje adrese koje predstavljaju grupu ljudi, a izgledaju kao da se radi o jednoj osobi. Znajte kome šaljete e-mail.
 • Imajte na umu da je primatelj ljudsko biće, čija se kultura, jezik i smisao za humor mogu razlikovati od vaših.
 • Ne šaljite velike količine podataka ljudima koji ih nisu zatražili.

 

b) Mailing liste, news grupe

Sva pravila za elektroničku poštu vrijede i ovdje:

 • Čitajte mailing liste i news grupe mjesec ili dva prije nego što na njih nešto pošaljete.
 • Ovo će vam pomoći razumjeti pravila ponašanja grupe.
 • Ne okrivljujte sistem administratora zbog ponašanja korisnika sistema.
 • Poruke i članci trebaju biti kratki i u vezi s onim o čemu se raspravlja. Ne skrećite s teme, suvislo se izražavajte i ne šaljite poruke samo zato da bi ukazali na tuđe greške u tipkanju ili pravopisu.
 • Krivo predstavljanje nije dopušteno.
 • Unaprijed provjerite je li oglašavanje dopušteno. Nezatražene reklamne poruke koje se ne tiču teme rasprave će sigurno uzrokovati da dobijete mnogo ljutitih odgovora.
 • Sadržaj poruke trebao bi  proširivati onu na koju se nadovezuje.
 • Predstavljanje tuđim imenom u news člancima nije dopušteno. Od toga se možete zaštiti korištenjem softwarea kao sto je PGP („Pretty Good Privacy“).

 

c) Forumi:

 • Ako postoje pravila foruma, obavezno ih pročitajte i pridržavajte ih se.
 • Ako postoji FAQ lista (često postavljana pitanja), obavezno je pročitajte. Možda ćete upravo tamo naći informaciju koju ste tražili.
 • pregledajte forum i budite sigurni da započinjete raspravu u pravom dijelu foruma.
 • Prije nego li započnete temu, pretražite forum i potražite sličnu temu. Možda već postoji rasprava poput one koju namjeravate započeti.
 • Iz naslova mora biti jasno o kojoj se temi radi.
 • Naslov teme mora biti kratak i jasan.
 • Razmislite prije nego li napišete bilo što. Morate imati valjan razlog za pisanje poruke, a ona mora biti smislena.
 • Pažljivo sročite svoju poruku. Neka bude što jasnija i jednoznačna. Izbjegavajte nesporazume koliko je to moguće.
 • Prije nego li pošaljete poruku, provjerite jeste li sve napisali kako se htjeli.
 • Kada nastavljate raspravu, pročitajte sve prijašnje poruke kako bi bili sigurni da nećete dodati informaciju koja već postoji.
 • Uvijek nastojite poštivati temu.
 • Kod odgovora (reply), citirajte poruku na koju odgovarate.
 • Ukoliko je poruka na koju odgovarate dugačka, citirajte samo bitne dijelove.
 • Privatni razgovori na javnom dijelu foruma nisu poželjni. Za njih koristite privatne poruke, ukoliko postoje, ili e-mail.
 • Nastojite da vaši potpisi budu što kraći i neupadljivi.
 • Nastojite ne stavljati slike u potpise.
 • Nikako nemojte otkrivati svoje osobne podatke, adresu, ime škole, telefonske brojeve i slično preko Interneta (na servisima poput Facebooka, Twittera, chat-sobe...).

Pravila sigurnog ponašanja na Internetu su:

 • Osobne informacije na Internetu nikad se  ne smiju odavati.
 • Zaporka je tajna i nikad se ne smije nikome reći.
 • Ne odgovarajte na zlonamjerne ili prijeteće poruke!
 • Treba pomoći prijateljima koji su zlostavljani preko Interneta tako da se to ne prikriva i da se odmah obavijeste odrasli.
 • Provjeriti je li Facebook profil skriven za osobe koji nam nisu "prijatelji". Treba dobro razmisliti o ljudima koji se primaju za „prijatelje“.
 • Potrebno je biti oprezan s izborom fotografija koje se objavljuju na društvenim mrežama.

 

Članak 22.

Autorska prava na online-dokumentima najčešće se definiraju s tzv. Creative Commons (CC) licencama (više na : https://creativecommons.org/licenses/?laHYPERLINK "https://creativecommons.org/licenses/?lang=hr"ng=hr). Creative Commons licence jesu skup autorsko-pravnih licenci pravovaljanih u čitavom svijetu. Svaka od licenci pomaže autorima da zadrže svoja autorska prava, a drugima dopuste da umnožavaju, distribuiraju i na neke druge načine koriste njihova djela. Svaka Creative Commons licenca osigurava davateljima licence i da ih se prizna i označi kao autore djela.

Zaposlenici i učenici potiču se da potpisuju materijale koji su sami izradili koristeći neku licencu te da poštuju tuđe radove. Nipošto tuđe radove ne smiju  predstavljati kao svoje, preuzimati zasluge za tuđe radove, niti je dozvoljeno primati tuđe radove s Interneta.

Korištenje tuđih radova s Interneta mora biti citirano, obavezno navodeći autora korištenih materijala te izvor informacije (poveznica i datum preuzimanja).

Računalni programi su također zaštićeni zakonom kao i jezična djela. Najčešće su zaštićeni samo izvorni programi no ne i ideje na kojima se oni zasnivaju. U to su uključeni naravno i online programi, odnosno web-aplikacije.

Kod mrežnih mjesta moguće je posebno zaštititi samo objavljeni sadržaj, a moguće je zaštititi i elemente koji se odnose na samo mrežno mjesto i djelo su dizajnera i/ili tvrtke/osobe koja je izradila samo mrežno mjesto.

 

Članak 23.

Prednost digitalnog sadržaja je da se ne uništava ili mu se ne umanjuje kvaliteta s brojem kopiranja. Ipak, zbog toga  potrebno je biti vrlo oprezan s korištenjem digitalnih materijala, a još više s njihovim dijeljenjem. Naime, dijeljenje datoteka, samo po sebi, nije nelegalno. U slučaju da je datoteka proizvod pojedinca, pojedinac je može bez problema podijeliti s drugima na različite načine. Pritom je, dakako, uputno zaštititi djelo nekom vrstom  prikladne licence.

Primjer nelegalnog dijeljenja datoteke jest kopiranje ili preuzimanje autorski zaštićenog materijala poput e-knjige, glazbe ili pak video sadržaja. Mnogi online servisi danas omogućuju preuzimanje glazbenih albuma, pjesama, videosadržaja ili pak e-knjiga na nelegalan način. Primjer su klijenti (npr. Torrent) koji omogućuju dijeljenje sadržaja između računala pa se tako dijele, najčešće, nelegalno nabavljeni videosadržaji te glazbeni sadržaji, ključevi za korištenje različitih aplikacija i drugi digitalni sadržaji koji su zaštićeni autorskim pravima gdje je izričito zabranjeno daljnje distribuiranje i umnožavanje bez dozvole autora ili bez plaćanja naknade.

Postoje i različiti oblici mrežnog servisa koji omogućuju registraciju korisnika za vrlo nisku mjesečnu pretplatu te nude preuzimanje gotovo neograničene količine digitalnog sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom, no to je također nelegalno.

U Školi se izričito zabranjuje nelegalno kopiranje ili preuzimanje autorski zaštićenog materijala.

Članak 24.

Računalna mreža postavljena je  tako da u potpunosti onemogućava P2P (peer to peer) protokole i filtrira mrežne stranice koje sadrže P2P datoteke. U potpunosti je onemogućeno korištenje popularno zvanih Torrenata.

Obaveze ustanove su:

1. Učenike i zaposlenike podučiti o autorskom pravu i intelektualnom vlasništvu.

2. Učenike i zaposlenike podučiti i usmjeriti na korištenje licenci za zaštitu autorskog prava i intelektualnog vlasništva. Mogu se koristiti materijali s https://creativecommons.org/licenses/?lang=hr.      

3. Učenike i zaposlenike podučiti o načinima nelegalnog dijeljenja datoteka i servisima koji to omogućuju poput Torrent servisa, mrežnog mjesta koja zahtijevaju registraciju i plaćanje vrlo niske članarine za neograničeno preuzimanje digitalnog sadržaja i sl.

4. Učenike i zaposlenike informirati o mogućim posljedicama nelegalnog korištenja, dijeljenja i umnažanja autorski zaštićenih materijala.

 

Članak 25.

Elektroničko nasilje definira se  kao namjerno i opetovano nanošenje štete korištenjem računala, mobitela i drugih elektroničkih uređaja. Nasilje preko Interneta, poznato kao cyberbullying, opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cyber-tehnologijom koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca tako i za opće dobro.

Postoje različiti oblici elektroničkog nasilja:

- nastavljanja slanja e-pošte usprkos tome što netko više ne želi komunicirati s pošiljateljem,

- nasilje mobitelom,

- nasilje na chatu,

- nasilje na forumu,

- nasilje na blogu,

- nasilje na web-servisima (društvene mreže),

- svi ostali oblici nasilja preko Interneta,

- otkrivanje osobnih podataka žrtve na mrežnim stranicama ili forumima,

- lažno predstavljanje žrtve na Internetu,

- slanje prijetećih poruka žrtvi koristeći različite internetske servise (poput Facebooka, Skypea i drugih društvenih mreža),

- postavljanje internetske ankete o žrtvi,

- slanje virusa na e-mail ili mobitel,

- slanje uznemirujućih fotografija putem e-maila, MMS-a ili drugih komunikacijskih alata.

 

Članak 26.

Nasilje u školama  postao je sve veći problem tijekom nekoliko posljednjih godina, a budući da sve više djece koristi Internet i mobilne telefone za komuniciranje, elektroničko nasilje  postalo je  velik problem.

Škola će, prilikom rješavanja problema elektroničkog nasilja, koristiti sve raspoložive oblike individualne i grupne pomoći i podrške. U težim slučajevima zlostavljanja koji uključuju ozbiljne prijetnje prema drugim učenicima, a rezultiraju time da  žrtva više ne želi ići u školu ili pak ako se nasilje nastavi unatoč prethodno poduzetim mjerama savjetovanja, pomoći i podrške, potrebno je izreći pedagošku mjeru sukladno važećim pravilnicima.

Svi oblici nasilničkog ponašanja u Školi nedopušteni su  i disciplinski će odgovarati svi oni za koje se utvrdi da provode takve aktivnosti.

Edukacija o neprihvatljivom ponašanju provode se kroz predmete koji koriste tehnologiju ili Sat razrednika, te su pravila o prihvatljivom ponašanju i korištenju tehnologije vidljiva i u prostorijama Škole.

Stručna služba Škole provodit će savjetodavni rad s učenicima koji provode razne oblike uznemiravanja, a kroz strategiju će se provesti i preventivne mjere suzbijanja nasilja.

Škola će:

1. Podučiti učenike i zaposlenike o mogućim oblicima elektroničkog nasilja i o tome kako prepoznati elektroničko nasilje.

2. Jasno istaknuti prihvatljiva pravila ponašanja te učenike i zaposlenike podučiti kroz predmete koji koriste tehnologiju

3. Izraditi strategiju odgovora na elektroničko nasilje

4. Obilježavati Dane sigurnog korištenja Interneta i suzbijanja nasilja kroz kreativne radove.

 

Članak 27.

S ciljem unaprjeđenja suradnje s roditeljima, predviđeno je povećano sudjelovanje roditelja u školskim aktivnostima u području IKT tehnologije. 

Roditelji će navedene ciljeve razvijati kroz sudjelovanje na sastancima, individualnim razgovorima, razrednim projektima, školskim projektima, edukacijama za roditelje o sigurnosti na Internetu, korištenju e-dnevnika i sl., izvannastavnim aktivnostima, materijalima objavljenim na mrežnoj stranici škole.

 

Članak 28.

Kućnim redom Škole propisano je da je zabranjeno korištenje mobitela u vrijeme nastave.

U slučaju prekršaja zaposlenik ima pravo oduzeti učeniku mobitel. Mobitel može preuzeti isključivo učenikov roditelj ili skrbnik.

Učenici mogu koristiti mobitel u slobodno vrijeme (mali odmor, veliki odmor, prije ili poslije nastave) poštujući odredbe Pravilnika i Kućnog reda.

Učenici mogu iznimno koristiti mobitele za vrijeme nastave kao nastavno pomagalo u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Svaka upotreba tehnologije u učionici mora imati unaprijed zadanu svrhu koja opravdava korištenje tehnologije.

 

Članak 29.

S obzirom da mobilni telefoni sve više imaju potpuni pristup internetu te da djeca i mladi koriste fiksne internetske veze kao i mobitele za pretraživanja interneta, sigurnosne mjere za korištenje interneta postaju važne i za korištenje mobilnih telefona (zaštita osobnih podataka, izbjegavanje štetnih sadržaja, zaštita potrošača, ovisnost o računalnim igrama i slično).

Škola će upoznati učenika s posljedicama zlouporabe mobilnih telefona. Najrašireniji oblik nasilja među vršnjacima je nasilje putem mobilnih telefona.

Ono uključuje bilo kakav oblik poruke zbog koje se osoba osjeća neugodno ili joj se tako prijeti (tekstualna poruka, videoporuka, fotografija, poziv) odnosno kojoj je cilj uvrijediti, zaprijetiti, nanijeti bilo kakvu štetu vlasniku mobilnog telefona.

 

Članak 30.

Škola će kroz roditeljske sastanke, individualne informacije i putem mrežnih stranica škole informirati roditelje o sigurnom korištenju IKT-a kod djece:

 • Naglasiti im da budu pažljivi kome daju broj mobitela.
 • Neka pažljivo koriste neku od chat usluga preko mobitela.
 • Ako dobiju poruku s nepoznatog broja, neka ne odgovaraju.
 • Ne trebaju odgovarati ni na poznate brojeve ako se zbog sadržaja poruke osjećaju loše ili neugodno.
 • Objasniti djeci kako šala može lako od smiješne postati uvredljivom, i to da, ako su ljuti, mogu učiniti nešto zbog čega poslije mogu požaliti. Istaknite im da budu pažljivi kad šalju poruke drugima.
 • Potaknite ih da se prije slanja poruke zapitaju može li ona uvrijediti ili na bilo koji način naštetiti primatelju
 • Postaviti pravilo prema kojem nije dopušteno slati fotografije ili videozapise drugih ljudi bez njihova dopuštenja, kao ni slati sadržaje koji mogu uvrijediti druge ljude.
 • Ako dijete dobije neprimjerenu poruku, poziv ili je izloženo nasilju, dajte mu podršku i potaknite ga da odmah razgovara s vama ili nekom drugom odraslom osobom u koju ima povjerenja (poput nastavnika ili školskog suradnika) kako se problem ne bi pogoršao.
 • Ako je riječ o ozbiljnijim oblicima nasilja, osobito zastrašujućim prijetnjama, razmislite o tome da sve prijavite policiji. U takvim slučajevima dobro je sačuvati poruke u mobitelu ili negdje drugdje zapisati podatke o datumu, vremenu i sadržaju poruke ili poziva.
 • Mobilni telefoni sve više imaju potpuni pristup Internetu i djeca i mladi koriste fiksne internetske veze kao i mobitele za pretraživanje Interneta. Stoga, iste sigurnosne mjere za korištenje Interneta postaju važne i za korištenje mobilnih telefona (zaštita osobnih podataka, izbjegavanje štetnih sadržaja, zaštita potrošača, ovisnost o računalnim igrama, i slično).

 

Za više informacija:

Centar za sigurniji Internet www.csi.hr

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba https://www.poliklinika-djeca.hr/za-djecu-i-mlade/nasilje/sto-je-to-elektronicko-nasilje-odnosno-cyberbullying/ž

RED BUTTON https://redbutton.mup.hr/

   
e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2019_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum za šk.god. 2016./2017. daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2019/2020_v1

Godišnji plan i program rada 2019 -2020 v3

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz 09 2019
(PREUZMI 04.09.2019)