skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
spacer
etwinning
 
 
Deutsches Sprachdiplom
zoom
 

Srednja škola „Ban Josip Jelačić“ od 2009. godine, uz redovno obrazovanje, nudi i fakultativni program pod nazivom „Nastava za njemačku jezičnu diplomu“ – „Deutsches Sprachdiplom“ ili skraćeno DSD.

Njemačka jezična diploma njemački je državni ispit koji obuhvaća poznavanje jezika na nivou B2 /C1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike ( ZEROJ), izdanog od strane Države Njemačke.

 

Položeni ispit za njemačku jezičnu diplomu dokaz je jezične kompetencije u područjima: čitanja, pisanja, slušanja i govorenja, te stoga služi kao dokaz odličnog poznavanja njemačkoga jezika.

 

Navedena diploma također omogućava studij na svakom fakultetu njemačkog govornog područja bez dodatnog dokazivanja znanja njemačkoga jezika, te kao dokaz istog pred svakim njemačkim poslodavcem, bilo u zemljama njemačkog govornog područja ili bilo gdje drugdje u svijetu.

 

U Hrvatskoj Njemačka jezična diploma priznaje se na  odsjecima za germanistiku, te na pedagoškim akademijama kao dokaz znanja jezika.

Pri upisu na studij njemačkoga jezika na fakultetima u Hrvatskoj, učenici s tom diplomom, imaju bodovnu prednost.

 

Svake godine ovaj ispit polaže više od 14000 učenika u više od 50 zemalja svijeta. Od 1998. godine ispit za Njemačku jezičnu diplomu drugog stupnja - DSD II može se polagati i u Hrvatskoj. Taj viši stupanj diplome mogu steći samo učenici u školama koje je za to ovlastila Konferencija ministara kulture Njemačke i koji su pohađali dodatnu nastavu njemačkog jezika u okviru fakultativnog programa „Njemački jezik – nastava za Njemačku jezičnu diplomu“.

Savezni ured za državnu upravu – Bundesverwaltungsamt i Središnjica za školstvo u inozemstvu – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen  podupiru financijski, tehnički i personalno nastavu njemačkoga jezika u našoj školi. Od šk.god. 2010./11. na školi je angažiran prof. njemačkoga jezika iz Savezne Republike Njemačke -  gosp. dr. Gerald Huehner kao izvorni govornik, koji u suradnji s prof. njemačkoga jezika iz Republike Hrvatske, podučava njemački jezik. U djelokrug rada spada organizacija stručnih seminara za hrvatske kolege, organizacija učeničkih i nastavničkih razmjena, organizacija kampova, jezičnih seminara te posredovanje u približavanju naših dviju kultura.

 

Zašto pohađati nastavu i polagati ispit ?

Cilj DSD nastave jezično je usavršavanje učenika i stjecanje Njemačke jezične diplome. Moguće je položiti DSD ispit na dvije razine: B2 i C1.

B2 diploma je kojom se priznaje znanje njemačkoga jezika na razini mature/završnog ispita iz njemačkoga jezika, a C1 je viša razina kojom se priznaje odlično znanje njemačkoga jezika.

 

Kako izgleda ispit ?

Ispit na C1 razini i pismeni dio vrlo je sličan ispitu državne mature, s tom razlikom što se državna matura na nižoj B2 razini sastoji samo od:

  • pisanja eseja
  • provjere razumijevanja čitanjem
  • provjere razumijevanja slušanjem,

a za ispit Njemačke jezične diplome učenici pristupaju i usmenom dijelu ispita koji traje oko 20 minuta. Temelji ispitnog razgovora su:

  • jedna nepoznata tema za koju se učenik priprema 20 minuta i o kojoj mora 5 minuta govoriti, a zatim ga ispitivač i ostali članovi ispituju 5 minuta
  • projektna tema koju je učenik samostalno pripremio i koju 5 minuta predstavlja plakatom ili PowerPoint prezentacijom i o kojoj razgovara 5 minuta s članovima komisije.

 

Ma zašto uopće njemački kad je engleski važniji ?!

  • Mnoge inozemne tvrtke dolaze s njemačkog govornog područja  te je najveći udio stranog kapitala u Hrvatskoj upravo iz Austrije i Njemačke.
  • Najveći postotak stranih turista koji dolaze u Hrvatsku čine državljani Austrije i Njemačke.
  • Njemački je materinji jezik najvećem broju stanovnika Europske Unije.
  • U znanosti je njemački jezik po važnosti drugi jezik u cijelome svijetu.
  • Onaj tko govori i razumije njemački jezik povećava si prilike za zaposlenjem budući da se u današnje vrijeme znanje engleskoga jezika podrazumijeva, pa  će zasigurno u moru kandidata koji zadovoljavaju uvjete imati prednost kao osoba koja govori i njemački.
   
Virtualna šetnja

Učenička zadruga

Višejezičnost

STEAM WEB

E-potvrde

SSBJJ @ srednja.hr

e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2021_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2021/2022_v1

Godišnji plan i program rada 2021 -2022 v1

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz
(PREUZMI 01.09.2021)