skola
izbornik
spacer
image
spacer
image
spacer
aeht image
spacer
icm
spacer
etwinning
spacer
etwinning
 
 
Obrazovanje odraslih
zoom
 

 


Srednja škola Ban Josip Jelačić objavljuje natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u šk. god. 2021./2022. i to za stjecanje srednje stručne spreme odnosno prekvalifikacije za zanimanja:

 • Komercijalist
 • Turističko hotelijerski komercijalist
 • Ekonomist
 • Hotelijersko turistički tehničar
 • Prodavač
 • Kuhar
 • Slastičar
 • Konobar
 • Frizer
 • Kozmetičar

 

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da se jave od  13.  do  29. rujna 2021. godine na prijavu za upis. Nakon toga slijedi i sam upis koji će se održati 30. rujna i 1. listopada 2021. od 8.00 do 15.00 sati.

Prijavnica za upis podiže se u tajništvu škole te je uz prijavu potrebno priložiti:

 • Svjedodžbu o završenom 8. razredu odnosno razredne svjedodžbe svih razreda srednje škole te svjedodžbu o završnom radu
 • Domovnicu
 • Rodni list

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 33 99 984.

ZNANJE JE MOĆ – PRIDRUŽITE NAM SE! 

PROGRAMI

Upisujemo polaznike u obrazovanje odraslih (prekvalifikacija, dokvalifikacija, redovni programi) u sljedećim programima zanimanja:

 • hotelijersko-turistički tehničar (4 godine)
 • ekonomist (4 godine)
 • komercijalist (4 godine)
 • turističko-hotelijerski komercijalist (4 godine)
 • prodavač (3 godine)
 • kuhar (3 godine)
 • slastičar (3 godine)
 • konobar (3 godine)
 • frizer (3 godine)
 • kozmetičar (3 godine)

Uz te programe u obrazovanju odraslih nudimo i program osposobljavanja:

 • PC operater
 • Osnovni tečaj slastičarstva


UPISI :

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da se jave od  10. do  30. rujna 2019. godine na prijavu za upis. Nakon toga slijedi i sam upis koji će se održati 1. i 2. listopada 2019. od 8.00 do 15.00 sati.DOKUMENTI POTREBNI PRI UPISU:

 • svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole (u slučaju prekvalifikacije i li dokvalifikacije)
 • svjedodžba o završnom ispitu ( u slučaju prekvalifikacije i dokvalifikacije)
 • svjedodžba završnog razreda osnovne škole (u slučaju redovnog srednješkolskog obrazovanja)
 • domovnica
 • rodni list

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 • ukoliko je broj polaznika 12 do 15: kombiniraju se skupne konzultacije (nastava u večernjim satima te subotom) i individualne konzultacije nastavnika sa svakim polaznikom
 • ukoliko je broj polaznika manji: izvode se isključivo individualne konzultacije (za svaki predmet po 4 konzultacije)
PRIJAVE ISPITA:
 • prijave i odjave ispita vrši se internetom na WEB stranici polaznika obrazovanja odraslih. Svaki polaznik nakon upisa dobiti će pristupne podatke i korisničku oznaku za pristup sustavu obrazovanja odraslih.

PRAKTIČNA NASTAVA:

 • izvodi se u istom broju sati kao i u redovitoj nastavi
 • svaki polaznik ima voditelja praktične nastave koji prati ostvarivanje praktične nastave izvan škole
 • mjesto izvođenja praktične nastave predlaže polaznik

Sve informacije na telefon 01/3399-984, 3399-985, 3399-986 ili na e-mail ban.josip.jelacic@zg.htnet.hr

OBAVIJEST SVIM POLAZNICIMA – pisanje eseja

Podsjećam sve polaznike da za neke predmete nije predviđen ispit već je njihova obveza pisanje eseja. To vrijedi za sljedeće predmete:

 1. POLITIKA I GOSPODARSTVO
 2. ETIKA
 3. VJERONAUK (nastavnik B. Majstorović)
 4. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (nastavnica B. Kolaj)

O temi eseja te o rokovima do kojih esej mora dovršiti i predati polaznik se dogovara s predmetnim nastavnikom.

ŠTO JE ESEJ I KAKVIH JE KARAKTERISTIKA?

Esej je kraća prozna vrsta u kojoj se obrađuje različita tematika...na način koji uključuje razmišljanje i zaključivanje, ali također ima i sposobnost umjetničkog oblikovanja. Naziv "esej" dolazi od francuske riječi essai, što znači ogled. U eseju do izražaja dolazi osobni stav pisca...njegov vlastiti način izlaganja i zaključivanja, ali moraju biti prisutne i vrijednosti koje pripisujemo znanosti i filozofiji: određena dosljednost u zaključivanju, uviđanje važnosti nekih tema i sklonost prema misaonoj razradi problematike.

(Izvor: Wikipedija)

OBAVIJEST POLAZNICIMA – programi Komercijalist i Turističko-hotelijerski komercijalist Način izvođenja programa, polaganje ispita

Obzirom na veći broj polaznika obrazovanja odraslih za ova dva programa imamo organiziranu nastavu. Nastava se u pravilu održava četvrtkom i petkom, od 18,25 sati. Nastava se provodi koncentrirano, a to znači da se istovremeno izvodi nastava samo za dva predmeta (u ovom trenutku su to hrvatski jezik i matematika). Kad jedan od njih ispuni svoj fond sati, s nastavom započinje novi predmet. Nakon završetka nastave za pojedini predmet, nastavnik će odrediti vrijeme polaganja ispita koje ne može biti prije nego prođe tjedan dana od zadnjeg odslušanog nastavnog sata. Ispiti se, u pravilu, održavaju pismeno. Za ispite razlike (prve tri godine) ne organizira se nastava već ih polaznici polažu konzultativno-instruktivnom metodom, a to uključuje 4 individualne ili grupne konzultacije s nastavnikom i nakon toga izlazak na ispit u vrijeme koje s nastavnikom osobno dogovori. Svaki polaznik prije izlaska na prvi ispit treba predati indeks i jednu osobnu fotografiju na ovjeravanje kod voditelja programa obrazovanja odraslih (pedagog); indeks će biti ovjeren i bit će upisani predmeti koje polaznik treba položiti. Najmanje 3 dana prije izlaska na svaki ispit, polaznik je obvezan digitalno preko WEB-a prijaviti ispit. Na ispit se donosi indeks polaznika. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik uzima ispunjeni indeks.

OBAVIJEST POLAZNICIMA – ostali programi
Način izvođenja programa, polaganje ispita

Obzirom na manji broj polaznika, za sve programe osim dva gore navedena, način savladavanja programa je konzultativno-instruktivnom metodom. To znači da se svaki predmet polaže tako da polaznik prethodno obavi 4 individualne ili grupne konzultacije s nastavnikom i nakon toga izađe na ispit u vrijeme koje s nastavnikom osobno dogovori.
Preporučam polaznicima da istovremeno na konzultacije ne idu za više od 3 predmeta. Tako će se na njih bolje moći koncentrirati i uspješnije ih savladati.
Svaki polaznik prije izlaska na prvi ispit treba predati indeks i jednu osobnu fotografiju na ovjeravanje kod voditelja programa obrazovanja odraslih (pedagog); indeks će biti ovjeren i bit će upisani predmeti koje polaznik treba položiti.
Najmanje 3 dana prije izlaska na svaki ispit, polaznik je obvezan digitalno preko WEB-a prijaviti ispit. Na ispit se donosi indeks polaznika. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik uzima ispunjeni indeks.

Svim polaznicima biti će kreirana korisnička oznaka u sustavu obrazovanja odraslih, te će u svakom trenutku moći preko WEB sučelja prijaviti/odjaviti ispiti i imati uvid u status položenih/nepoloženih predmeta.

OBAVIJEST POLAZNICIMA
IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA
ZIMSKI ROK
   
Virtualna šetnja

Učenička zadruga

Višejezičnost

STEAM WEB

E-potvrde

SSBJJ @ srednja.hr

e-Dnevnik

Pravilnik

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnog rada možete preuzeti OVDJE.

Udžbenici

Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama možete preuzeti

OVDJE_2021_v3

Državna Matura

Informacije od državnoj maturi možete naći OVDJE

 

Završni rad

Upute za izradbu i obranu završnog rada OVDJE.

Poslovnik o radu školskog prosudbenog povjerenstva i povjerenstva za obranu završnog rada. OVDJE

Milenijska fotka

Veća verzija OVDJE

Školski kurikulum

Školski kurikulum daje pregled izborne nastave, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, stručnih posjeta i ekskurzija, te posebnih projekata naše škole. Preuzeti ga možete na linku ispod.

sk_2021/2022_v1

Godišnji plan i program rada 2021 -2022 v1

Školski preventivni program

Lektira

Popis lektire nalazi se na knjižnici!

Informacije

Termini informacija razrednika
nalaze se

otvori

Otvoreni sati

Termini otvorenih sata

otvori

Prijevoz

 Dokumenti i obrasci za prijevoz
(PREUZMI 01.09.2021)