logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

Školska knjižnica pruža informacije i spoznaje neophodne za uspješno djelovanje u današnjem društvu te omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje. Koristeći se multimedijskim mogućnostima, školska knjižnica je komunikacijsko središte škole. To je mjesto u školi u kojem se prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižna i neknjižna građa. U knjižnici naše škole možete dobiti i sve potrebne informacije kako biste upoznali izvore znanja za svako predmetno područje i svu potrebnu pomoć u pripremi i obradi zadanih tema, seminara i referata te novih spoznaja uopće. Knjige se mogu posuditi, a dio knjižne građe (referentna zbirka) koristi se u prostorijama knjižnice: enciklopedije, bibliografije, sve vrste rječnika, leksikoni, atlasi, vodiči, itd. U radno vrijeme knjižnice učenici mogu pisati zadaću, listati časopise, pronaći informacije o temama/sadržajima koji su im zanimljivi, koristeći sve izvore znanja, od knjiga i časopisa do audio-vizualne građe i interneta. Zadaća je školske knjižnice, između ostalog, omogućiti učenicima ispunjenje obveza iz nastavnog plana i programa, a nastavnicima i stručnim suradnicima ostvarivanje nastavnog plana i programa i permanentno stručno usavršavanje. Njena je uloga važna i u unapređivanju svih oblika i područja odgojno-obrazovnog procesa. Srž njezina djelovanja čine ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja i kulture, kao što su: poticanje svih učenica/ka na usvajanje vještina procjene i upotrebe informacija, bez obzira na sve oblike komuniciranja unutar društva; osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima koji učenicima omogućavaju doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima; isticanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu, te promicanje čitanja, izvora i službi školske knjižnice u školi i izvan nje. Uz to, djelatnost knjižnice karakterizira i program kulturne i javne djelatnosti: izložbe, književni susreti, tribine, odlasci u kazališta…

Posudba

  • Svi učenici i djelatnici Srednje škole Ban Josip Jelačić učlanjeni su u školsku knjižnicu.

  • Članstvo se u školskoj knjižnici ne naplaćuje. Svaki učenik može odjednom posuditi najviše dvije knjige, na rok od 15 dana. Knjige se posuđuju za vrijeme zimskih i proljetnih praznika, a obvezno se vraćaju najkasnije do 1. srpnja svake godine, te se ne posuđuju za vrijeme ljetnih praznika.

  • Svaki učenik dobiva člansku iskaznicu. Pomoću članske iskaznice knjige se posuđuju i vraćaju. Članska iskaznica jamči da je knjigu posudio upravo vlasnik članske iskaznice, a ne netko drugi u njegovo ime.

  • Članovi su dužni knjige čuvati od svakog oštećenja. Oštećenu ili izgubljenu knjigu član je dužan nadoknaditi istom takvom novom knjigom ili drugom, u dogovoru s knjižničarem.

  • Članovi školske knjižnice mogu posuđivati knjige, u čitaonici čitati časopise i knjige te se služiti računalom.

Katalog školske knjižnice

http://library.foi.hr/m3/kupit.asp?B=884

Radno vrijeme

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 8-14

UTORAK, ČETVRTAK 12-18

Školska knjižnica22