logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

Srednjom školom Ban Josip Jelačić upravlja Školski odbor.
Školski odbor ima sedam (7) članova koji se biraju na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.
Školski odbor konstituiran je 31.3.2017. godine.

Članovi Školskog odbora su:

  • Miroslav Miljković – iz reda nastavnika i stručnih suradnika – predsjednik Školskog odbora
  • Željka Winkler – iz reda nastavnika i stručnih suradnika
  • Nediljka Svalina – iz reda skupa radnika
  • Natalija Štritof – iz reda roditelja – zamjenica predsjednika Školskog odbora
  • Marija Ledinski Anić – predstavlja Osnivača
  • Dubravka Dujmović Purgar – predstavlja Osnivača
  • Petra Katarinčić – predstavlja Osnivača