logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

 • Hrvatski jezik: Ljiljana Kotarski, Zdravka Kramarić – prof. mentor, Nikolina Bratković Katnić, Matea Pili Malec, Mirna Franc, Lana Milašinović
 • Engleski jezik: Ankica Šarić – prof. mentor, Suzana Ban – prof. savjetnik, , Veljana Matić, Carolyn Jumić
 • Engleski i njemački jezik: Cornelia Džepina Burić, Helga Kraljik – prof. savjetnik
 • Njemački jezik: Željka Brezni – prof. mentor, Anto Semunović, Ida Globočnik, Sandra Kosović
 • Talijanski i francuski jezik: Sanja Jelaković Kühner – prof. mentor
 • Latinski jezik: Anđelko Golub
 • Glazbena umjetnost: Ivana Jerković
 • Likovna umjetnost i stručni predmeti: Keti Bradanović
 • Sociologija, politika i gospodarstvo, etika: Zvonimira Špoljar
 • Povijest: Petra Katarinčić
 • Povijest, filozofija, logika, etika: Slavica Gojević, Željka Winkler (zamjena Ana Fadljević)
 • Geografija: Bruno Kurek, Dario Pavlović – prof. mentor
 • Psihologija i strukovni predmeti iz područja psihologije: Ljiljana Brkljačić Melkić
 • Matematika: Vedrana Đoković, Dubravka Božić, Ivana Imbrija, Sandra Bećarević
 • Matematika i informatika: Antonia Pocrnić – prof. mentor, Ljiljana Krišto
 • Informatika: Irena Majer Postružin
 • Fizika: Nikola Beg, Vesna Marić – prof. mentor
 • Biologija i stručni predmeti: Željka Gašpert
 • Biologija, kemija i stručni predmeti: Melita Hanzir Gruden
 • Kemija i stručni predmeti: Željka Hadrović Jančić
 • Informatika, računalstvo i strukovni premeti iz područja računalstva: Danijel Ptičar – prof. mentor, Nediljka Svalina, Milan Vulić, Sunčica Tokić, Andrej Tihomirović, Željko Borovec
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Bore Kolaj, Branka Prosevc, Zlatka Benček, Hrvoje Matanović
 • Vjeronauk: Bernarda Majstorović, Đuro Abramović
 • Strukovni predmeti iz područja ekonomije: Anita Kola Brundić, Biserka Gregorina, Marija Bažulić – prof. mentor (zamjena Ivana Šoić), Bojana Ivošević, Štefanija Žugec, Sabina Potočnjak, Monika Škalec
 • Strukovni predmeti iz područja prehrambene tehnologije: Zlata Žalac Rožić, Jasminka Prelević
 • Stručni učitelji: Gordana Huzak, Vlatka Hrgar, Dunja Vukelja – mentor, Antonija Špeljak – savjetnik, Nevenko Dorić

Stručni suradnici:

 • Pedagog: Miroslav Miljković – prof. savjetnik
 • Psihologinja: Marina Sviben Družinec – prof. mentor
 • Knjižničar: Zagorka Gligora Zeman (zamjena Vedran Peruničić)

Voditeljica smjene: Bore Kolaj

Školski ispitni koordinator: Vesna Marić