logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

 • Hrvatski jezik: Ljiljana Kotarski, Zdravka Kramarić – prof. mentor, Nikolina Bratković Katnić, Matea Pili Malec, Mirna Franc, Lana Milašinović
 • Engleski jezik: Ankica Šarić – prof. mentor, Suzana Ban – prof. savjetnik, , Veljana Matić, Carolyn Jumić
 • Engleski i njemački jezik: Cornelia Džepina Burić, Helga Kraljik – prof. savjetnik
 • Njemački jezik: Željka Brezni – prof. mentor, Anto Semunović, Ida Globočnik, Sandra Kosović
 • Talijanski i francuski jezik: Sanja Jelaković Kühner – prof. mentor
 • Latinski jezik: Anđelko Golub
 • Glazbena umjetnost: Ivana Jerković
 • Likovna umjetnost i stručni predmeti: Keti Bradanović
 • Sociologija, politika i gospodarstvo, etika: Zvonimira Špoljar
 • Povijest: Petra Katarinčić
 • Povijest, filozofija, logika, etika: Slavica Gojević, Željka Winkler (zamjena Ana Fadljević)
 • Geografija: Bruno Kurek, Dario Pavlović – prof. mentor
 • Psihologija i strukovni predmeti iz područja psihologije: Ljiljana Brkljačić Melkić
 • Matematika: Vedrana Đoković, Dubravka Božić, Ivana Imbrija, Sandra Bećarević
 • Matematika i informatika: Antonia Pocrnić – prof. mentor, Ljiljana Krišto
 • Informatika: Irena Majer Postružin
 • Fizika: Nikola Beg, Vesna Marić – prof. mentor
 • Biologija i stručni predmeti: Željka Gašpert
 • Biologija, kemija i stručni predmeti: Melita Hanzir Gruden
 • Kemija i stručni predmeti: Željka Hadrović Jančić
 • Informatika, računalstvo i strukovni premeti iz područja računalstva: Danijel Ptičar – prof. mentor, Nediljka Svalina, Milan Vulić, Sunčica Tokić, Andrej Tihomirović, Željko Borovec
 • Tjelesna i zdravstvena kultura: Bore Kolaj, Branka Prosevc, Zlatka Benček, Hrvoje Matanović
 • Vjeronauk: Bernarda Majstorović, Đuro Abramović
 • Strukovni predmeti iz područja ekonomije: Anita Kola Brundić, Biserka Gregorina, Marija Bažulić – prof. mentor (zamjena Ivana Šoić), Bojana Ivošević, Štefanija Žugec, Sabina Potočnjak, Monika Škalec
 • Strukovni predmeti iz područja prehrambene tehnologije: Zlata Žalac Rožić, Jasminka Prelević
 • Stručni učitelji: Gordana Huzak, Vlatka Hrgar, Dunja Vukelja – mentor, Antonija Špeljak – savjetnik, Nevenko Dorić

Stručni suradnici:

 • Pedagog: Miroslav Miljković – prof. savjetnik
 • Psihologinja: Marina Sviben Družinec – prof. mentor
 • Knjižničar: Zagorka Gligora Zeman (zamjena Vedran Peruničić)

Voditeljica smjene: Bore Kolaj

Školski ispitni koordinator: Vesna Marić

NASTAVA

Posebnost naše škole čini i suvremenost nastavnih metoda i nastavnih sredstava.

Tako se 5 % nastave svakog predmeta održava u formi interdiscplinarnosti (1 razred-1 nastavni sat-2 nastavnika-2 predmeta), a tim konceptom želimo nastavnom gradivu dati životnost i poticaje učenicima da sve manje štrebaju, a više povezuju i kritički vrednuju. Dio tog koncepta je i korelacija nastavnih sadržaja različitih predmeta u istom razredu.

Korištenje računala kao nastavnog sredstva nije više osobita novost, ali kod nas je ona obavezna najmanje u 10 % nastave (često je to u nekim predmetima i daleko više). Osim laptopa i mobilnog projektora za to nam služe i prostori velike višenamjenske multimedijalne dvorane te medijateke koja je u sklopu knjižnice.

U tijeku je provođenje velikog akcijskog istraživanja kojim će se kod učenika i nastavnik utvrditi razina prihvaćanja ovakvih pristupa nastavi.

Svi hrvatski učenici gimnazijskih programa, od generacije koja je upisala prvi razred u školskoj godini 2005./2006., na kraju svog četverogodišnjeg obrazovanja polagat će državnu maturu. Državna matura predstavlja instrument vanjskog vrednovanja uspjeha učenika, a to znači da će te ocjene biti standardizirane i međusobno usporedive. Time ćemo prvi puta imati prilike i školama pružiti objektivnu informaciju o tome koliko su njihovi učenici više ili manje uspješni od drugih, i to na državnoj razini.

Kao prethodnica državnim maturama, a istodobno i priprema za njih, u školskoj godini 2005/2006 (a tako će biti i sljedećih) u svim gimnazijama u Hrvatskoj provođeni su Nacionalni ispiti. Ispitivali su se učenici prvih razreda i to iz sljedećih područja:

 1. hrvatski jezik,
 2. matematika
 3. engleski jezik
 4. njemački jezik

Učenici Srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića postigli su, sveukupno gledajući, iznadprosječne rezultate. Prema područjima je to izgledalo ovako:

 1. hrvatski jezik – iznadprosječan rezultat koji je među 15 najboljih škola u Hrvatskoj; prosječna vrijednost za Hrvatsku bila je 65, a za našu školu 71;
 2. matematika – rezultat je na prosječnoj državnoj razini (Hrvatska 19, naša škola 19)
 3. engleski jezik – iznadprosječan rezultat (prosječna vrijednost za Hrvatsku 54, a za našu školu 57)
 4. njemački jezik – kod nas su polagala samo 2 učenika pa nije metodološki ispravno uspoređivati rezultate.

I na kraju, izuzetno je važna sljedeća činjenica: za svako područje javno je objavljen podatak o 15 najuspješnijih škola, a naša škola je bila među njima u području hrvatskog jezika – mi smo jedina škola među najuspješnijima, gledajući sva područja, koja nije specijalizirana gimnazija već centar koji obuhvaća osim gimnazije i strukovne 4-godišnje i 3-godišnje programe. Također, jedina smo srednja škola u Zagrebačkoj županiji koja se našla na listi najuspješnijih u državi. Čestitamo našim učenicima, ali svakako i njihovim nastavnicima.

FKULTATIVNA NASTAVA

Srednja škola „Ban Josip Jelačić“ učenicima prvih i drugih razreda gimnazije i četverogodišnjih usmjerenja nudi mogućnost pohađanja nastave „Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu“. Njemačka jezična diploma njemački je državni ispit koji obuhvaća poznavanje jezika na nivou C1 ili B2 europskoga referencijalnog okvira i služi kao dokaz odličnog poznavanja njemačkoga jezika. Priprema za njemačku jezičnu diplomu provodi se od 1. do 4. razreda gimnazije / četverogodišnjih strukovnih škola u okviru fakultativne nastave u trajanju od dva sata tjedno, te završava polaganjem državnog ispita za njemačku jezičnu diplomu. Na mnogim fakultetima u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj njemačka jezična diploma služi kao dokaz poznavanja jezika potreban za upis na fakultet.

Uvođenjem fakultativne nastave njemačkoga jezika učenicima se uz polaganje njemačke jezične diplome otvaraju i mogućnosti poput uključivanja u međunarodne aktivnosti počevši od sudjelovanja u jezičnim kampovima do razmjene učenika naše škole i škola u inozemstvu. Ukoliko se učenik / učenica odluči za pohađanje fakultativne nastave, on / ona ima mogućnost do mjeseca studenoga za tekuću godinu donijeti konačnu odluku o tome želi li odustati ili dalje pohađati nastavu njemačkoga jezika. Ukoliko učenik / učenica donese odluku o daljnjem pohađanju fakultativne nastave, tada dolazak na nastavu postaje obvezan, a ocjena iz tog predmeta ulazi u prosjek ocjena općeg uspjeha učenika / učenice.