logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

DSD – Program za Njemačku jezičnu diplomu
(DSD I, DSD II) – Deutsches Sprachdiplom

Njemačka jezična diploma međunarodni je jezični ispit znanja za učenike u inozemstvu, odnosno izvan granica Savezne Republike Njemačke. Svake godine ovaj ispit polaže preko 14 000 učenika širom svijeta u više od 50 zemalja. Njemačka jezična diploma njemački je državni ispit kojim se potvrđuje poznavanje njemačkog jezika na razini A2/B1 (DSD I) ili B2/C1 (DSD II) Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ-a).

Srednja škola Ban Josip Jelačić od 2009. godine, uz redovno obrazovanje, nudi i fakultativni program pod nazivom Nastava za njemačku jezičnu diplomuDeutsches Sprachdiplom ili skraćeno DSD.

Savezni ured za državnu upravu – Bundesverwaltungsamt i Središnjica za školstvo u inozemstvu – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen  podupiru financijski, tehnički i personalno nastavu njemačkoga jezika u našoj školi. Od školske godine 2010./2011. na školi su također angažirani i izvorni govornici iz Savezne Republike Njemačke, koji u suradnji s profesorima njemačkoga jezika iz Republike Hrvatske, podučavaju njemački jezik. U djelokrug njihova rada spada organizacija stručnih seminara za hrvatske kolege, organizacija učeničkih i nastavničkih razmjena, organizacija kampova, jezičnih seminara te posredovanje u približavanju naših dviju kultura.

U našoj školi učenici mogu polagati i dobiti diplomu iz dva stupnja – DSD I i DSD II. Učenici se za ispit za njemačku jezičnu diplomu prvog stupnja (A2/B1) pripremaju tijekom redovne nastave njemačkog jezika. Priprema za njemačku jezičnu diplomu drugog stupnja – DSD II se provodi od 1. do 4. razreda gimnazije/srednje škole u okviru fakultativne nastave Njemački jezik – Nastava za njemačku jezičnu diplomu. Učenicima koji redovito pohađaju nastavu na kraju školske godine zaključuje se ocjena.

Položeni ispit za njemačku jezičnu diplomu dokaz je jezične kompetencije u područjima čitanja, pisanja, slušanja i govorenja te služi kao dokaz odličnog poznavanja njemačkoga jezika. Ispit za DSD službeni je njemački ispit, stoga je predsjednik ispitne komisije uvijek profesor iz Njemačke, a pismeni se radovi ocjenjuju u Njemačkoj. Nastava je, kao i sam ispit, besplatna.

Kako izgleda ispit?

DSD I/DSD II ispit polaže se pismeno i usmeno.

Pismeni dio sastoji se od:

 • pisanja eseja
 • provjere razumijevanja čitanjem
 • provjere razumijevanja slušanjem.

Nakon toga učenici pristupaju usmenom dijelu ispita koji traje oko 20 minuta.

Temelji ispitnog razgovora su:

 • jedna nepoznata tema za koju se učenik priprema 20 minuta i o kojoj mora 5 minuta govoriti, a zatim ga ispitivač i ostali članovi ispituju 5 minuta
 • projektna tema koju je učenik samostalno pripremio i koju 5 minuta predstavlja plakatom ili PowerPoint prezentacijom i o kojoj razgovara 5 minuta s članovima komisije.

Zašto pohađati nastavu i polagati ispit ?

Cilj DSD nastave jezično je usavršavanje učenika i stjecanje njemačke jezične diplome.

 • DSD nastava je ujedno izvrsna priprema za ispit za državnu maturu iz njemačkoga jezika.
 • U Njemačkoj, kao i na mnogim fakultetima u zemljama njemačkog govornog područja, njemačka jezična diploma služi kao dokaz poznavanja jezika potreban za upis na fakultet.
 • U Hrvatskoj se njemačka jezična diploma priznaje na odsjecima za germanistiku te na pedagoškim akademijama kao dokaz znanja jezika. Kandidati na razredbenim ispitima na navedenim fakultetima imaju različite pogodnosti (dobivaju dodatne bodove).
 • Mnogi poslodavci u Hrvatskoj i u zemljama njemačkog govornog područja traže potvrdu o poznavanju njemačkog jezika te se DSD diplomom stječe prednost pri zapošljavanju.
 • Mnoge inozemne tvrtke s predstavništvima u Hrvatskoj dolaze s njemačkog govornog područja.
 • Najveći postotak stranih turista koji dolaze u Hrvatsku čine državljani Njemačke i Austrije.
 • Njemački je materinji jezik najvećem broju stanovnika Europske Unije.
 • U znanosti je njemački jezik po važnosti drugi jezik u cijelom svijetu.

Od samog uvođenja ove vrste nastave profitirao je veliki broj naših učenika, koji su zahvaljujući ovom programu i dobivenoj diplomi mogli ostvariti neke svoje daljnje ciljeve poput studiranja u inozemstvu, dobivanja boljeg radnog mjesta, lakšeg snalaženja u zemljama njemačkog govornog područja prilikom putovanja i sl. te i oni sami preporučuju i dalje dodatno učenje njemačkog jezika.