logo
Za učenike

G Suite

Za učenike

e-Dnevnik

Projekt Lokalni volonterski centar Zaprešić

Opći je cilj projekta Lokalni volonterski centar Zaprešić promoviranje i razvoj volonterskog menadžmenta na području grada Zaprešića putem osnaživanja svih dionika lokalne zajednice koji teže sustavnom unaprjeđenju istoga na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Shodno tome, aktivnim zagovaranjem, promoviranjem i razvojem volonterstva i volonterskog menadžmenta u našoj lokalnoj zajednici, odnosno unaprjeđenjem lokalnog volonterskog centra Zaprešić, doprinosimo ostvarivanju specifičnih ciljeva koji se odnose na:

1. educiranje i osnaživanje kapaciteta lokalnih udruga, ustanova i institucija po pitanju menadžmenta volontera i kompetencija stečenih volontiranjem

2. uključivanje i povećanje broja građana i mladih uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice

3. unaprjeđenje odnosa između lokalnih organizatora volontiranja i jedinice lokalne samouprave

4. osiguravanje uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći i podrške u učenju učenicima osnovnih škola partnera

5. unaprjeđenje rada volonterskih klubova partnera

6. podizanje svjesnosti lokalne zajednice o volonterstvu kroz suradnju s medijima.

Projekt predstavlja inicijativu razvoja volonterskog menadžmenta u Zaprešiću kroz edukaciju, informiranje, podršku, savjetovanje te umrežavanje udruga i institucija s ciljem aktiviranja građana, posebice mladih, lokalne zajednice i podizanja kvalitete života u istoj. Nositelj je projekta Centar za mladež Zaprešić.