IZLOŽBE U GALERIJI
ANIMA
od listopada 2003.

Autori iz Zaprešića:
Ivana Tomić
Dragutin Grgas Beli
Željko Karaula
Čedo Ostreš
Davor Vuković
Gordana Sermek – fotograf
Stjepan Katić
Drago Jančić
Niko Ančić

Slikari iz Zagreba:
Gordana Meštrović
Petra Grozaj
Dijana Vidović
Sebastijan Dračić
Martina Gracin
Margareta Vidmar
Igor Pauška

Skupne izložbe:
Hrvatska novinska fotografija 2007.

Gostovanja iz inozemstva:
Suvremena umjetnost grada Kiseljaka – grada prijatelja Zaprešića
Kinesko slikarstvo – suvremena naiva